COPD (longklachten)

COPD is een longziekte waarbij uw longen zijn beschadigd. Als u COPD heeft, ademt u minder lucht in en uit waardoor u snel kortademig raakt. COPD is niet te genezen maar met onze behandeling kunnen we u wel ondersteunen om te zorgen dat het niet of minder snel verergert. Door behandeling kunnen longaanvallen worden voorkomen of uitgesteld zodat de longen niet verder achteruitgaan. Dit betekent dat we na onderzoek samen een plan opstellen waarin we aandacht hebben voor het trainen van conditie en spierkracht, oefeningen om beter adem te kunnen halen en oefening om in het dagelijks leven actiever te worden.

Fysio Eelde is aangesloten bij het Chronisch ZorgNet.

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen.

Chronisch ZorgNet werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

Meer informatie is te vinden op https://chronischzorgnet.nl/nl