Tarieven

Praktijktarieven
Fysio Eelde heeft overeenkomsten gesloten met de zorgverzekeraars. In al deze overeenkomsten heeft de verzekering de tarieven bepaald. Hiernaast zijn wij verplicht om onze eigen tarieven kenbaar te maken. Deze tarieven zijn alleen van toepassing indien men niet verzekerd is voor fysiotherapie.

Fysiotherapie/oefentherapie € 36,93
Manuele Therapie € 45,20
Oedeem therapie€ 45,20
Geriatrie fysiotherapie € 45,20
Lange zitting complexe zorgvraag€ 56,78
Telefonische zitting€ 18,47
Intake en onderzoek na verwijzing/screening€ 55,13
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 66,15
Eenvoudig korte rapporten€ 44,10
Gecompliceerde lange rapporten€ 88,20
Niet nagekomen afspraak *€ 13,13
Toeslag aan huis/instelling behandeling € 13,23

Voor jeugd tot 18 jaar vallen tot 18 behandelingen binnen de basisverzekering.

Verantwoording vergoeding fysiotherapie
Wij willen u erop wijzen dat u te allen tijden wettelijk zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding aan Fysio Eelde van de kosten van het behandeltraject. Dit geldt ook voor de kosten die wij rechtstreeks in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Uw recht op vergoeding door de zorgverzekeraar is afhankelijk van de polisvoorwaarden en reeds gedeclareerde kosten. Om zeker te weten welke kosten uw zorgverzekeraar vergoedt, raden wij aan uw polis te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

*Absentieregeling
Wanneer uw verhinderd bent voor een geplande afspraak dient u deze tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Indien zonder tijdige afmelding een afspraak niet wordt nagekomen zijn wij genoodzaakt u hiervoor een bedrag van €13,13 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.